Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Dostawy

"Dostawy" umożliwiają nam przygotowanie i złożenie zamówienia na interesujące nas produkty.

Jak dodać nową dostawę?


Aby dodać nową dostawę musimy wejść w:

ZAOPATRZENIE >> Dostawy>>    Dodaj nowy  

  1. W zakładce "Główna" nadajemy dostawie "Numer" (wymagane), opcjonalnie możemy uzupełnić pola "Nazwa" i "Opis".

  2. W następnym kroku przy pomocy   wybieramy "Dostawcę" u którego chcemy złożyć zamówienie, a także "Termin dostawy" (pole to jest wymagane przy potwierdzeniu dostawy). Opcjonalnie możemy uzupełnić pola z "Adresem docelowym" oraz "Formą płatności".

    "Formę płatności" oraz "Bufor dla dostaw" ustalamy dla indywidualnie dla każdej firmy, aby to zrobić musimy wejść w PODSTAWOWE >> Firmy >> Dostawy

  3. Aby przejść do następnego etapu, po wprowadzeniu wszystkich danych, wybieramy    Zapisz.


Teraz możesz przejść do kolejnej zakładki "Zamówione produkty". Tutaj tworzymy listę wszystkich produktów, które chcemy zamówić u danego dostawcy.

Aby dodać produkt do listy wybierz  Nowy
Wyświetli się okno (rys. po prawej)  w którym za pomocą   wybieramy interesujący Nas produkt oraz określamy "Ilość" oraz "Cenę" - sumaryczną bądź jednostkową. Po podaniu którejkolwiek z nich, qcadoo automatycznie obliczy drugą. Aby dodać produkt do listy należy wybrać   Zapisz i powrót.

U góry na pasku nad tabelą główną wyświetli się całkowita ilość oraz całkowity koszt zamówienia.

Po skompletowaniu listy zamawianych produktów wybierz    Zapisz. Dodatkowo "Zamówienie" i "Dostawę" możesz zapisać i wydrukować formie dokumentu w formacie PDF .

Jeżeli zamówienie jest kompletne możesz przejść do następnego etapu. Wybierz  Przygotuj zamówienie, na tym etapie można jeszcze edytować swoje zamówienie wybierając przycisk Skoryguj zamówienie. Jeżeli wszystko jest poprawne wybierz   Potwierdź. Teraz zamówienie jest gotowe do wysłania.  

Odbiór dostawy


Każdą dostawę, którą otrzymasz na magazyn musisz odebrać w programie qcadoo. Aby odebrać dostawę należy przejść do następnej zakładki "Odbiór dostawy" i dodać odebrane w danej dostawie produkty. Produkty te można dodać na dwa sposoby:

  • Dodanie zamawianych produktów ręcznie wybierając   Nowy.

  • Kopiowanie automatyczne. Z zakładki znajdującej się na górze należy wybrać "Skopiuj produkty zamawiane do odebranych"   Bez ilości i ceny lub   Z ilością i ceną, po wybraniu jednej z tych opcji program sam skopuje wszystkie potrzebne dane. Dla każdego produktu uzupełnij informacje na temat odebranej ilości produktów i o wystąpieniu produktów wadliwych. Jeżeli wszystko się zgadza mona zaakceptować dostawę wybierając   Odbierz