Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Wydruki rekordów produkcji

Wydruki rekordów produkcji są zestawieniem wszystkich raportów ze śledzenia postępów produkcji dla danego zlecenia produkcyjnego.

UWAGA: Wydruk rekordu produkcji NIE jest raportem podsumowującym, jedynie gromadzi i prezentuje zgromadzone w systemie raporty. 

Jak wygenerować wydruki rekordów produkcji?

REJESTRACJA >> Wydruki rekordów produkcji >> 
 
Dodaj nowy

 1. Przy pomocy  wybieramy "Zlecenie" produkcyjne, dla którego rejestrowaliśmy produkcję i chcemy wygenerować wydruki rekordów produkcji. Po wybraniu zlecenia pole "Produkt" wypełni się automatycznie, a po prawej stronie uaktywni się tabela z "Listą rejestracji produkcji". em automatycznie dopisze datę i czas oraz pracownika.

 2. Nadajemy wydrukom "Nazwę". Warto jest dodać unikatową nazwę, alby łatwiej móc wyszukać konkretny wydruk

 3. Możemy dodać ewentualny "Opis" dla tego zestawienia.

 4. Następnie wybieramy   Zapisz Generuj 

  WAŻNE: Aby móc wygenerować wydruk dla zlecenia musi mieć ono zaakceptowaną rejestrację produkcji.
 5. Wydruki można pobrać i zapisać w formie pliku w formacie  PDF.

  Z widoku głównego Wydruków rekordów produkcji istnieje także możliwość pobrania dokumentu w formacie 
   CSV.