Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Oferty dostaw

Tutaj po otrzymaniu odpowiedzi od dostawcy, czy jest w stanie dostarczyć potrzebne nam produkty na określony czas i w określonych ilościach, tworzymy ofertę. Ofertę możemy w dowolny sposób korygować i uzupełniać. Po zebraniu wielu ofert z różnymi kombinacjami możemy je porównać i wybrać te, które są dla nas najkorzystniejsze i najbardziej nam odpowiadają.
UWAGA: Modyfikowanie oferty jest możliwe tylko w fazie szkicu, zaś usunięcie oferty tylko w fazie szkicu lub w przypadku ofert odrzuconych.

Jak stworzyć ofertę dostaw ?


Aby stworzyć ofertę dostaw wybierz:

ZAOPATRZENIE >>Oferty dostaw >>  Dodaj nowy 

  1. W pierwszej kolejności uzupełnij pole "Numer", numer oferty uzupełniany jest automatycznie, jednak możesz go dowolnie zamienić. Opcjonalnie dla ułatwienia odszukania oferty możesz uzupełnić pole "Nazwa".
  2. W kolejnym kroku wybierz "Dostawcę" u którego chcesz złożyć zamówienie oraz interesujący Cię termin dostawy "Zaoferowany czas dostawy". Jeżeli chcesz, dodatkowo możesz podpiąć ofertę pod konkretne zapytanie i rundę negocjacyjną. Aby to zrobić uzupełnij pola znajdujące się poniżej i przy pomocy wybierz interesującą Cię pozycję.

  3. Po wypełnieniu wszystkich pól wybierz   Zapisz. Ofertę możesz również zapisać w formie dokumentu w formacie PDF  .

  4. Jeżeli oferta jest gotowa wybierz   Zatwierdź. Gotową ofertę możesz przesłać do dostawców.

WSKAZÓWKA:  Ofertę dostaw możemy również utworzyć z poziomu Zapytania ofertowe.
WSKAZÓWKA:  Zapytania ofertowe możemy wygenerować automatycznie poprzez Negocjacje dostaw.