Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Bilans materiałowy

Bilans materiałowy umożliwia szybki podgląd dostępności materiałów potrzebnych do produkcji. Oprócz tego pokazuje on, w jakich miejscach składowane są materiały wchodzące w skład wybranych zleceń produkcyjnych.

Jak wygenerować bilans materiałowy?


Prosty bilans materiałowy tworzymy wchodząc w:

ZAOPATRZENIE >> Bilans materiałowy >>  Dodaj nowy
  1. Nadajemy nazwę tworzonego bilansu materiałowego, 

  2.  Następnie klikamy  Zapisz.

  3. Uaktywniają się pola dla uzupełnienia zleceń produkcyjnych oraz miejsc składowania. Uzupełniamy je korzystając z przycisku  Nowy.

  4. Generujemy wydruk klikając w pole  Generuj. Tworzy się wydruk prostego bilansu materiałowego, którego raport możemy zobaczyć w formacie  PDF lub  XLS.