Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Wydanie wewnętrzne

"Wydanie wewnętrzne" umożliwia przesunięcie surowców potrzebnych do danego zlecenia produkcyjnego na magazyn działowy.
W dalszej części artykułu znajdziesz instrukcję "krok po kroku", jak wykonać wydanie wewnetrzne w naszym systemie. Jeżeli jednak nie masz ochoty jej czytać, być może wystarczy Ci obejrzenie krótkiego filmiku ilustrującego wydanie.

Jak dodać nowe wydanie wewnętrzne?


Aby dodać nowe wydanie wewnetrzne musimy wejść w:

ZAOPATRZENIE >> Wydania wewnętrzne>>    Dodaj nowy  

 1. W zakładce "Główna" nadajemy "Numer" naszemu wydaniu, musimy również wskazać interesujace nas zlecenie produkcyjne ("Zlecenie") oraz "Miejsce wydania" czyli magazyn, z którego mają zostać wydane surowce na rzecz wybranego zlecenia.

 2. Teraz możemy ograniczyć listę surowców, które chcemy przesunąć. W tym celu w opcji "Pobierz produkty" wybieramy:

  • "na całe zlecenie" - jeżeli nie chcemy ograniczać surowców,
  • "na operację" - jeżeli chcemy ograniczyć surowce do wchodzących do wybranej operacji,
  • "na dział" - jeżeli chcemy ograniczyć surowce do związanych z danym działem.
 3. Aby możliwe było przejście do pobrania surowców do wydania, po wprowadzeniu wszystkich danych, wybieramy    Zapisz.

 4. Klikamy Pobierz produkty. Zostaje utworzona lista produktów do wydania.

Listę pobranych surowców możemy zobaczyć na zakładce "Produkty do wydania". Znajdują się tam informacje na temat:

 • potrzebnej ilości danego surowca,
 • ilości surowca na magazynie wydania,
 • wydanej ilości surowca,
 • magazynu przyjęcia wydanego surowca,
 • aktualnej ilości surowca na magazynie przyjęcia.

Przyjrzyj się czy lista surowców zawiera wszystkie interesujące Cię produkty. Jeżeli nie, cofnij się do zakładki "Główna" i zmień w niej odpowiednio parametry tak, aby spełniały Twoje oczekiwania.


Wydanie surowców


Teraz musimy wydać surowce. Aby to zrobić należy przejść do następnej zakładki "Wydanie" i dodać wydawane produkty. Są dwa sposoby dodania surowców:

 • ręczne dodanie wydanych produktów - przez wybranie   Nowy.
 • kopiowanie automatyczne - należy wybrać Kopiuj produkty. Program sam skopuje wszystkie potrzebne dane.
Możesz usuwać, dodawać i modyfikować te dane. Gdy wszystko się już zgadza, zaakceptuj wydanie, wybierając  Wydaj.

Co teraz?


Udało Ci się już wydać surowce na rzecz zlecenia produkcyjnego. Możesz to sprawdzić w opcji MAGAZYN >>  Dokumenty - został tam utworzony dokument PM (czyli Przesunięcie międzymagazynowe). Zerknij też do stanów magazynowych (MAGAZYN >>  Stany magazynów) - zobaczysz, że ilości surowców wydanych przez Ciebie wydaniem wewnetrznym zostały dodane do stanów magazynu przyjęcia.
Comments