Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Zapotrzebowanie materiałowe

Zapotrzebowanie materiałowe to lista produktów: surowców i półproduktów potrzebnych do zrealizowania danego zlecenia produkcyjnego lub wielu zleceń produkcyjnych. To tak, jakbyśmy urządzali przyjęcie w domu dla naszych przyjaciół. Tworzymy wtedy jedną zbiorczą listę zakupów, zawierając w niej wszystkie produkty potrzebne do przygotowania kilku potraw.

Zapotrzebowanie materiałowe wyliczane jest na podstawie drzewa technologii i zaplanowanej ilości produktów do wykonania, zawartej w zleceniu produkcyjnym.

PRZYKŁADOWO:  Jeśli nasza technologia zakłada, że do wyprodukowania jednej sztuki stołu będziemy potrzebować 5 desek, to mając zlecenie produkcyjne na 10 stołów, zapotrzebowanie materiałowe wskaże, że potrzebujemy 50 desek.

Jak wygenerować zapotrzebowanie materiałowe?


Mamy do dyspozycji dwie metody. 

 • Bezpośrednio z widoku listy "Zleceń produkcyjnych". Zaznaczamy zlecenie lub klika zleceń, następnie wybieramy przycisk z menu  Generuj PDF lub  Generuj XLS. W nowym oknie lub w plikach pobranych pojawi się dokument z zapotrzebowaniem materiałowym.

 • Wybieramy z głównego menu:

  ZAOPATRZENIE >> Zapotrzebowanie materiałowe >>  Dodaj nowy.

  1. Najpierw nadajemy "Numer" zapotrzebowania i wybieramy jego "Typ". Możemy wygenerować zapotrzebowanie uwzględniając tylko surowce technologi, produkty wejścia wszystkich operacji lub surowce technologii oraz produkty podwykonawców.

  2. Następnie wybieramy Zapisz .

  3. Po prawej stronie: aktywuje się przycisk  Dodaj istniejący. Wybieramy zlecenie produkcyjne, dla którego chcemy wygenerować zapotrzebowanie materiałowe. Jeśli tworzymy zbiorczą listę - wybieramy kilka zleceń produkcyjnych, np. z ostatniego tygodnia bądź ostatniego miesiąca.

  4. Następnie klikamy w   Generuj.

  5. Dokument możemy pobrać w formacie  PDF bądź  XLS.

ZASTOSOWANIE:  Wydruk ten jest pomocny, jeśli qcadoo nie jest zintegrowane z systemem magazynowo - księgowym. Wtedy na podstawie tej listy można skompletować potrzebne do zrealizowania zlecenia komponenty.