Funkcjonalności‎ > ‎Zaopatrzenie‎ > ‎

Zapytania ofertowe

"Zapytania ofertowe" jest to miejsce w którym tworzymy zapytanie do dostawcy, aby przygotował nam ofertę na dostawę podanych przez nas produktów, w podanym przez nas terminie. 

Jak stworzyć zapytania ofertowe ?


Aby stworzyć zapytania ofertowe wejdź w:

ZAOPATRZENIE >> Zapytania ofertowe >>  Dodaj nowy

  1. W zakładce "Główna" uzupełnij "Numer" zapytania, dodatkowo możesz uzupełnić "Nazwę", aby później było łatwiej znajdować poszczególne zapytania. 

  2. Kolejno przy pomocy  wybierz "Dostawcę" u którego chcesz złożyć zamówienie oraz interesujący Cię termin "Pożądany czas dostawy". Opcjonalnie, jeżeli wcześniej utworzyłeś "Rundy negocjacyjne", możesz podpiąć zapytanie pod wybraną rundę. 

  3. Jeżeli wprowadziłeś wszystkie potrzebne dane wybierz  Zapisz, a następnie przejdź do kolejnej zakładki. 


  1. W kolejnej zakładce "Produkty" przy pomocy przycisku  Nowy dodaj wszystkie interesujące Cię produkty. 

  2.  Jeżeli lista jest kompletna wybierz  Zatwierdź. Po zatwierdzeniu zapytania, nie można wprowadzać zmian. Tak przygotowane zapytanie ofertowe możesz zapisać w formie dokumentu w formacie PDF , a następnie przesłać do dostawcy. 

  3. Po otrzymaniu odpowiedzi możemy przejść do utworzenia oferty wybierając przycisk  "Utwórz ofertę", możesz też sprawdzić czy nie stworzyłeś już podobnych ofert wybierając  "Powiązane oferty".

Z tego poziomu możemy także tworzyć oferty dostaw. Po utworzeniu oferty, wysłaniu jej do dostawcy i otrzymaniu od niego odpowiedzi możemy przejść do złożenia zamówienia wybierając przycisk  "Utwórz dostawę". Program automatycznie przekieruje nas do zakładki Oferty dostaw.