Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Działy

Działy przedsiębiorstwa w qcadoo rozumiane są jako zespół wykonujący daną operację, który ma określoną osobę odpowiedzialną za zadanie.


Jak dodać nowy dział?

Działy firmy dodajemy wybierając z głównego menu:


PODSTAWOWE >> Działy >>  Dodaj nowy
Działy definiowane są poprzez numer, nazwę i (opcjonalnie) kierownika. Kierownika danego działu dodajemy wybierając  lupkę. Wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych pracowników. Jak dodać pracownika?


ZASTOSOWANIE:
  • Działy mogą być przypisywane do typów stacji roboczych.
  • Według działów mogą być również rozdysponowane karty pracy.

Pogubiłeś się lub potrzebujesz więcej informacji?
Czekamy na wiadomość od Ciebie!

welcome@qcadoo.com, tel: (12) 633 02 03

Qcadoo Limited Sp. z o.o.