Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎Działy‎ > ‎

Działy

Działy przedsiębiorstwa w qcadoo rozumiane są jako zespół wykonujący daną operację, który ma określoną osobę odpowiedzialną za zadanie.

Jak dodać nowy dział?


Działy firmy dodajemy wybierając z głównego menu:

PODSTAWOWE >> Działy >>   Dodaj nowy

Działy definiowane są poprzez "Numer", "Nazwę" i (opcjonalnie) "Kierownika". Kierownika danego działu dodajemy wybierając umieszczoną po prawej stronie okna lupkę   . Wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych pracowników. Jak dodać pracownika?

W kolejnej zakładce "Stacje robocze" dodajemy "Stacje robocze" oraz "Typy stacji roboczych" jakie znajdują się w tym dziale. 

ZASTOSOWANIE: Działy mogą być przypisywane do stacji roboczych i typów stacji roboczych. Według działów mogą być również rozdysponowane karty pracy