Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Firmy

W tym miejscu wprowadzamy dane klientów i kontrahentów, jeśli chcemy mieć o nich informację np. przy okazji śledzenia Genealogii (wiemy, dzięki temu kto dostarczył wadliwy towar) albo przy planowaniu zleceń produkcyjnych (wiemy dla kogo produkujemy i te zlecenia możemy łatwo łączyć w grupy).

"Firmy" to także nasi klienci, możemy przypisywać klientów do zleceń produkcyjnych.

Jak dodać firmę?


Jeśli chcemy dodać firmę, wybieramy:

PODSTAWOWE >> Firmy >>    Dodaj nowy
  • W zakładce "Główna" nadajemy numer i nazwę firmy oraz przypisujemy jej dane adresowe.
  • W zakładce "Sprzedaje" możemy określić jakie produkty bądź rodziny produktów sprzedaje firma. 
  • Zakładka "Dostawy" służy określeniu buforu dla terminu dostaw. Bufor ten określa minimalny czas jaki może wystąpić pomiędzy dostawą produktów od firmy, a faktycznym zapotrzebowaniem na te produkty.
  • W zakładce "Wykonuje" możemy przypisać operacje bądź grupy operacji jakie wykonuje firma, jeśli jest naszym podwykonawcą.