Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Grupy płacowe

Aby ułatwić pracę z definiowaniem wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach system qcadoo stworzył możliwość grupowania pracowników. Tutaj możemy pogrupować pracowników według takiej samej stawki godzinowej dzięki czemu będziemy mogli w łatwy i szybki sposób dodawać informacje odnośnie wynagrodzenia pracownika przypisując go do konkretnej grupy płacowej. 

Jak dodać nową grupę płacową?

Aby stworzyć nową grupę płacową należy wybrać:

PODSTAWOWE >> Grupy płacowe >>   Dodaj nowy

Tutaj ustalamy "Numer" grupy oraz "Koszt godzinowy pracy w grupie", są to pola wymagane. Dodatkowo możemy wprowadzić "Nazwę" i wybrać "Nadrzędną grupę płacową" (Nadrzędne grupy płacowe definiujemy w PODSTAWOWE >> Słowniki).

Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz. Wprowadzone grupy płacowe wyświetlają się w formie listy.