Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Numery katalogowe

Numery katalogowe powstały w celu ułatwienia identyfikacji produktów. Numery nadawane są zgodnie z przyjętą w firmie zasadą, są przydatne głównie w celach informacyjnych i przy wyszukiwaniu. 

Jak dodać nowy numer katalogowy?


PODSTAWOWE >> Numery katalogowe >>  Dodaj nowy

Numery katalogowe definiowane są przez "Produkt", "Firmę" - pozycje te dodajemy wybierając umieszczoną po lewej stronie lupkę  . Tam wyświetla się lista zdefiniowanych wcześniej pracowników i firm. Wymaganą informacją są również "Numery katalogowe", które nadajemy ręcznie. 

ZASTOSOWANIE: 
  • Szybkie i łatwe wyszukiwanie konkretnych produktów
  • Kodowanie informacji o produkcie