Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Płace

W tej zakładce wprowadzamy dane dotyczące kosztu godziny pracy każdego pracownika.

Aby określić koszty godziny pracy należy wejść w PODSTAWOWE >> Płace, a następnie z listy wybrać interesującego nas pracownika. 

Pojawi się okno, w którym będziemy mieć 2 zakładki: "Główna" i "Koszt godziny pracy".

Dane w zakładce "Główna" kopiują się samodzielnie. Będą tam widoczne wszystkie informacje, które wprowadziliśmy wcześniej dla danego pracownika w
 PODSTAWOWE >> Pracownicy.
Kolejną zakładkę uzupełniamy samodzielnie. Możemy: 

1. Przypisać pracownika do konkretnej grupy płacowej, wówczas koszt godziny pracy uzupełni się automatycznie.

2. W lewym górnym rogu zaznaczyć Ustalony indywidualnie. Wówczas Indywidualny godzinowy koszt pracy uzupełniamy ręcznie.  

3. Po wprowadzeniu danych wciskamy   Zapisz.