Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Produkty

W qcadoo w "Produktach" gromadzimy: surowce, produkty, półprodukty i odpady.
Produkty możemy dodać na dwa sposoby: ręcznie - definiując każdy po kolei, bądź integrując qcadoo z używanym do tej pory w firmie systemem magazynowo-księgowym. Więcej o Integracji.

Jak ręcznie dodać produkty?


Decydując się na ręczne wprowadzanie produktów, wybieramy:

PODSTAWOWE >> Produkty >>   Dodaj nowy
  • W zakładce "Główna" nadajemy produktom numer i nazwę oraz typ produktu i jednostkę, podajemy też kod EAN (kod kreskowy).
    Niekiedy półprodukt jest jednocześnie produktem finalnym, dlatego, choć jest to pole obowiązkowe, nie ma to dalszych konsekwencji w systemie (jest to parametr potrzebny w przypadku integracji qcadoo z innym oprogramowaniem).
  • W zakładce "Rodzina" określamy czy dodany przez nas produkt reprezentuje konkretny produkt czy rodzinę produktów. Jeśli produkt należy do istniejącej już rodziny produktów tutaj możemy go do niej przypisać.
  • W zakładce "Historia" mamy podgląd na daty dodania i edycji produktu oraz nazwę pracownika wprowadzającego dane.
  • Jeśli w produkcji stosujemy zamienniki produktów, to w zakładce "Substytuty" możemy je zdefiniować.
  • Zakładka "Przeliczenia jednostki" umożliwia przeliczenie głównej jednostki produktu. W tym miejscu wprowadzamy informację, na jaką inną jednostkę może być przeliczona główna jednostka produktu.
W zakładce "Koszty" podajemy 4 rodzaje cen zakupu danego surowca: cenę ostatniego zakupu, cenę z ostatniej oferty, ceny obliczone na podstawie średnich ważonych oraz koszt nominalny produktu.
W zakładce "Technologie" przypisujemy produktowi powiązaną grupę technologii.

Wprowadzane produkty tworzą listę, która będzie widoczna po wybraniu "Podstawowe" i "Produkty". Do jej przeszukiwania służy Filtr. Więcej o Filtrze.

ZASTOSOWANIE: Produkty mają szerokie zastosowanie w całym systemie, oto kilka z możliwości: