Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Stacje robocze

Stacje robocze stanowią zbiór konkretnych maszyn i urządzeń biorących udział w danym procesie produkcyjnym.

Jak dodać nową stację roboczą?

Aby dodać nową stację roboczą wybieramy:


PODSTAWOWE >> Stacje robocze >>   Dodaj nowy

Tutaj wpisujemy "Nazwę", "Numer" oraz "Typ stacji roboczej". Są to dane wymagane, ewentualnie możemy dodać "Opis" urządzenia/maszyny.

ZASTOSOWANIE: Na ten moment stacje robocze są używane do określenia stanowisk roboczych mających swojego kierownika, na których wykonywane są Operacje biorące udział w procesie produkcji.