Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Typy stacji roboczych

W qcadoo Typy stacji roboczych to zbiór wszystkich maszyn i stanowisk roboczych danego typu, które biorą udział w produkcji.

Jak dodać nowy typ stacji roboczej?

Wybieramy:

PODSTAWOWE >> Typy stacji roboczych >>   Dodaj nowy

W tym miejscu wpisuje się ich "Nazwę", "Numer" oraz ewentualny "Opis". Opis nie jest polem wymaganym.
ZASTOSOWANIE:  Na ten moment typy stacji roboczych są używane do określenia stanowisk roboczych mających swojego kierownika, na których wykonywane są Operacje biorące udział w procesie produkcji.