Funkcjonalności‎ > ‎Podstawowe‎ > ‎

Zmiany

W "Zmianach" określamy godziny i terminy pracy Twojego zakładu (oraz wyjątki od nich, np. święta). W tym miejscu zaplanujesz system pracy zarówno jedno-, jak i wielozmianowy. Określamy tutaj także wyjątki od reguł, jak np. dni wolne (z okazji świąt, bądź koniecznych remontów) lub odwrotnie: nadprogramową pracę.

Jak dodać nową zmianę?

Aby dodać zmianę wybieramy:

PODSTAWOWE >> Zmiany >>   Dodaj nowy
  1. W lewej części witryny podajemy nazwę zmiany (może to być także jej numer)
  2. Określamy godziny pracy w rozłożeniu na dni tygodnia. 
  3. Następnie zatwierdzamy wprowadzone dane wybierając przycisk   Zapisz.
  4. Po prawej stronie uaktywni się pole: "Wyjątki". Aby dodać niestandardowe godziny (terminy) pracy danej zmiany wybieramy przycisk   Nowy. Nadajemy nazwę wyjątku, np. "Wielkanoc" i wybieramy daty oraz godziny. Następnie określamy rodzaj wyjątku. Mamy do dyspozycji dwa: wolne lub praca. Wprowadzone wyjątki możliwe są do wglądu w postaci listy jak na załączonym obrazku. Ponownie klikamy   Zapisz.
  5. Dodawane zmiany będą pojawiać się w formie listy.
  6. Dodane zmiany można podejrzeć w   Kalendarzu zmian.
ZASTOSOWANIE:  Na podstawie godzin pracy zakładu wyliczany jest czas realizacji zlecenia produkcyjnego (czas potrzebny dla Twojego zakładu na wyprodukowanie danego towaru w określonej ilości) i wyliczany jest jego termin końcowy.

Kalendarz zmian


 Kalendarz zmian prezentuje na wykresie, w formie graficznej godziny pracy wszystkich zmian funkcjonujących w Twojej firmie.

  • Kalendarz prezentuje widok w wybieranym przez Ciebie zakresie dat.
  • Możemy wybrać za pomocą kwadratów (punkt 2) rodzaj przybliżenia widoku wg. jednostek godzinowych (1 godzina, 2 godziny, 6 godzin i 1 dzień)
  • Po wskazaniu kursorem na jedną z pozycji, w kalendarzu pojawią się jej dane szczegółowe.