Funkcjonalności‎ > ‎Genealogia‎ > ‎

Drzewo genealogii

Drzewo genealogii jest miejscem, gdzie prześledzić możemy, w ciągu zaledwie kilku chwil, w jakich zleceniach produkcyjnych (Śledzenie partii dla zleceń) oraz w jakich produktach zarejestrowanych w katalogach Genealogii (Proste śledzenie partii) został użyty produkt o danym numerze partii.

To rozwiązanie niweluje godziny śledzenia i wertowania stosów papierów w poszukiwaniu numerów partii i dochodzenia jakie numery partii użyto w danym zleceniu oraz który kontrahent dostarczył nam wadliwy towar.

Drzewo genealogii pozwala na śledzenie partii w dwóch kierunkach:
  • wyprodukowano z: sprawdzamy, które produkty i o jakim numerze partii weszły w skład danego produktu
  • użyto do wyprodukowania: dowiadujemy się, w których konkretnie produktach (których numerach partii) użyto surowca o danym numerze partii
Takie rozwiązanie pozwala nie tylko sprawdzić, które produkty weszły w skład np. wadliwego towaru, ale pozwala też zorientować się w jakich jeszcze innych zleceniach i produktach pojawił ten numer partii i podjąć dalsze kroki co do tego.


Jak skorzystać z drzewa genealogii?


Aby móc śledzić numery partii poprzez Drzewo genealogii, konieczne jest wprowadzenie Partii oraz rekordów Śledzenia partii dla zleceń lub Śledzenia partii produktów.

Aby skorzystać z drzewa genealogii musimy wejść w:

GENEALOGIA >> Drzewo genealogii
  1.    W oknie "Partia" używając  wybieramy numer partii, który chcemy prześledzić.

  2. Wybieramy "Typ", czyli określamy, czy chcemy prześledzić jego komponenty, czy też sprawdzić w jakich zleceniach została dana partia użyta.
    Zaznaczamy, czy drzewo ma uwzględnić również szkice rekordów (czyli wprowadzone, lecz niezaakceptowane rekordy śledzenia partii).
  3. Aby wygenerować drzewo wybieramy  Generuj.

  4. Poniżej pojawi się drzewo genealogii dla tego zlecenia (jeśli wybraliśmy "Wyprodukowano z:") lub partie produktów, w których użyliśmy danego komponentu (jeśli wybraliśmy "Użyto do wyprodukowania:").