Funkcjonalności‎ > ‎Genealogia‎ > ‎

Partie

Jak dodać numery partii?

Aby dodać numer partii do danego produktu należy wejść w: 

GENEALOGIA >> Partie >>  Dodaj nowy

  1. W pierwszym kroku przy pomocy  wybieramy z listy "Produkt", którego dany numer partii dotyczy. Produkty są dodawane z listy utworzonej w "Danych podstawowych". Jeżeli brakuje produktu sprawdźJak dodać produkt?

    Opcjonalnie, używając  ,z listy Firm  (również dostępnej w "Danych podstawowych") wybieramy producenta tego produktu. 

    Następnie przypisujemy "Numer partii". Numer partii przypisujemy dowolnie, zgodnie z przyjętymi w zakładzie zasadami. 

  2. Wybieramy  Zapisz wtedy wpisany produkt z numerem partii doda się do bazy.

  3. W zakładce "Historia" notowana jest data wprowadzenia danej partii do bazy oraz jej stan.

  4. Nadajemy status produktowi. Domyślnie jest to status  Odblokowany.


UWAGA:  Można nadać wiele numerów partii jednemu produktowi.

Partie produktów mogą otrzymać statusy. 


  • Każdemu nowemu przypisywany jest domyślnie status  Odblokowany

  • W przypadku gdy dana partia nie będzie wykorzystywana (na stałe, lub tylko czasowo) możemy nadać jest status  Zablokowany. W ten sposób nie będzie się pojawiała na liście możliwych numerów partii do przypisania dla danego zlecenia.