Funkcjonalności‎ > ‎Genealogia‎ > ‎

Śledzenie partii dla zleceń

Śledzenie przed dla zleceń - sposób dla nowych zleceń


Ten sposób śledzenia partii pozwala na zdefiniowanie, których surowców i półproduktów (konkretnych numerów partii) użyjemy w zleceniu produkcyjnym.

Możemy przyjąć jedną z trzech metod:
 • śledzenie wykonywane podczas produkcji - przed startem zlecenia oraz w jego trakcie możemy modyfikować i dodawać kolejne partie produktów użyte w zleceniu.

 • niezmienialny plan po zaakceptowaniu zlecenia - przed startem zlecenia i przed jego akceptacją możliwe jest modyfikowanie i dodawanie kolejnych partii. Po akceptacji zlecenia wprowadzanie zmian jest niemożliwe.

 • niezmienialny plan po wystartowaniu zlecenia - przed startem zlecenia zakładamy dokładnie, które z partii wejdą w skład gotowego produktu. Po akceptacji i starcie zlecenia nie ma możliwości ich zmiany.

Jak wykonać śledzenie partii dla zleceń ?

Zaczynamy od wyboru jednej z wyżej wymienionej metody śledzenia partii.


PLANOWANIE >> Zlecenia produkcyjne

 1. Jeśli tworzymy nowe zlecenie produkcyjne - wybieramy  Dodaj nowy. Jak dodać nowe zlecenie produkcyjne?

 2. Jeśli chcemy zmodyfikować już istniejące - wybieramy odpowiednie z listy. 
  UWAGA: Zlecenia zaakceptowane nie mogą być modyfikowane. Jeśli mimo to chcesz zmienić ustawienia - skopiuj zlecenie używając odpowiedniego przycisku  Kopiuj z menu.
 3. W widoku zlecenia produkcyjnego wybieramy zakładkę "Genealogia dla zleceń".

 4. Następnie z rozwijanej listy wybieramy jeden z trzech możliwych sposobów: "niezmienialny plan po zaakceptowaniu zlecenia", "niezmienialny plan po wystartowaniu zlecenia" albo "śledzenie wykonywane podczas produkcji".

 5. Zapisujemy zlecenie wybierając  Zapisz.
 6. Następnie przy pomocy przycisku  przechodzimy do miejsca, gdzie możliwe jest wprowadzanie numerów partii dla tego zlecenia, klikając w przycisk  Śledzenie partii.

W tym widoku wybieramy przycisk  Dodaj nowy oraz w kolejnym - by śledzić numery partii dla naszego zlecenia  wybieramy "produkt finalny" ("Wyprodukowana partia").

Przykładowo: zakładamy  zlecenie produkcyjne dla produktu "stół", zatem wybieramy ten produkt z listy i zachowujemy, klikając  Zapisz.
Po zapisaniu danych pojawia się lista surowców i półproduktów (produkty wejściowe z drzewa technologii). Dla każdej pozycji przypisujemy "Numer partii", który zostanie użyty w zleceniu. Jeśli nie masz wprowadzonych numerów partii, sprawdź: Jak dodać numery partii?

Jeśli masz wszystkie potrzebne numery partii postępuj dalej zgodnie z wytycznymi z obrazka:

 1. Mamy produkt finalny, dla którego wskazywać będziemy numery partii surowców, które wejdą w jego skład.
 2. Przy pomocy  wybieramy "Numery partii" z gotowej listy. Jeśli danego produktu nie ma na liście, możemy go dodać. Sugerujemy wtedy otworzyć qcadoo w nowym oknie przeglądarki (lub w nowej karcie) i dodać produkt postępując wg instrukcji: jak dodać numery partii?

  Może się zdarzyć, że w jednym zleceniu użyjemy produktów z różnymi numerami partii, dlatego istnieje możliwość dodania wielu numerów do jednego produktu. Aby to zrobić naciśnij 
   i wybierz z listy następny produkt. 

 3. Gdy zakończymy - wybieramy  Zapisz.

 4. Jeśli założyliśmy, że śledzimy numery partii dla tego zlecenia wg. "niezmienianego planu" konieczne jest  zaakceptowanie tej listy. Przed akceptacją sugerujemy upewnić się, że wszystko się zgadza, ponieważ po akceptacji nie jest możliwa edycja. Po zakończeniu ponownie zachowaj klikając  Zapisz.

UWAGA: 
 • Jeśli w danym zleceniu produkujemy kilka partii produktów możemy dodać nowy rekord śledzenia partii, czyli znów  Dodaj nowy, następnie "Produkt finalny", a dalej analogicznie jak poprzednio.

 • Jeśli w zleceniu produkcyjnym wybraliśmy metodę "niezmienianego planu" śledzenia partii, to zanim zaakceptujemy zlecenie produkcyjne konieczne jest  zaakceptowanie wprowadzonych numerów partii dla tego zlecenia.

 • Dla "śledzenia wykonywanego w trakcie zlecenia" nie jest konieczna akceptacja.

  Po wykonaniu tych czynności możemy powrócić do zlecenia produkcyjnego. Wprowadzoną partię można podejrzeć w Drzewie genealogii oraz w Śledzeniu partii dla zleceń (zakładka główna - "Genealogia")

  Śledzenie partii dla zleceń - sposób dla sfinalizowanych zleceń


  W qcadoo można rejestrować partię dla produktów dla zleceń już zrealizowanych.
  Nowe partie dodajemy wybierając z menu głównego 
  GENEALOGIA >> Śledzenie partii dla zleceń >>  Dodaj nowy


 1. W pierwszym kroku przy pomocy   wybieramy "Zlecenie" produkcyjne, w ramach którego powstała dodawana partia oraz numer tej partii- "Wyprodukowana partia". Jak dodać numery partii? 

  Pod numerem partii powinien znaleźć się również produkt, który jest równocześnie finalnym produktem w danym zleceniu. 

  Po zapisaniu (przycisk 
   
  Zapisz) pojawią się (zgodnie z drzewem technologii) operacje i przypisane im produkty końcowe. 
 2. Każdemu produktowi używając  przypisujemy numer partii, bądź numery partii. 

 3. Jeżeli w zleceniu użyliśmy więcej niż jedną partię danego surowca, wybieramy  aby dodać kolejne partie.

 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy 
   
  Zapisz.

 5. Jeśli lista jest ostateczna zatwierdzamy ją przyciskiem  Akceptuj.
 6. Dodana partia pojawi się, wraz z innymi na głównej liście w zakładce
  "Śledzenie partii dla zleceń". W tym widoku pojawiają się również partie tworzone wraz ze zleceniem produkcyjnym.


  Wprowadzone partie można śledzić w Drzewie genealogii.


  WAŻNE: USTAWIENIA KONFIGUROWANE GLOBALNIE

  W parametrach systemu, dostępnych po wybraniu przycisku "Administracja" (symbol zębatych kół po prawej stronie ekranu) i zakładki "Parametry" mamy dostępne ustawienia konfigurowane globalnie dla wszystkich zadań realizowanych w qcadoo. 

        W zakładce "Genealogia dla zleceń"
 • możemy określić metodę śledzenia partii
 • zdecydować o tym, czy dla produktów końcowych będą wymagane numery partii.