Funkcjonalności‎ > ‎Genealogia‎ > ‎

Proste śledzenie partii

Genealogia przechowuje nie tylko informacje o partiach produktów wytworzonych za sprawą zleceń z qcadoo. Umożliwiamy również, dla wygody w przeszukiwaniu genealogi, śledzenie partii tych wyrobów, które, przykładowo: były wytworzone jeszcze przed wdrożeniem naszego systemu.

Jak wprowadzić rejestr partii, które weszły w skład naszych produktów?


W tym celu wybieramy:

GENEALOGIA >> Proste śledzenie partii >>  Dodaj nowy
  1. Wybieramy wytworzony produkt (czyli produkt końcowy wraz z przypisaną mu partią). Podajemy wyprodukowaną ilość.

  2. Następnie zapisujemy dane wybierając  Zapisz. Po zapisaniu danych, poniżej aktywuje się tabela "Użyte partie".

  3. Przyciskiem  Nowy dodajemy partie produktów, które zostały użyte do realizacji zlecenia oraz ich liczby. Po dodaniu produktu w tabeli pojawią się m.in data dodania oraz nazwa osoby, która wprowadziła tę partię.

  4. Po wprowadzeniu wszystkich produktów ponownie wybieramy  Zapisz.

  5. Następnie, jeśli wprowadzona wersja jest końcową nadajemy status  Zaakceptowana.

    Dla każdej partii możliwy jest wydruk dokumentu w formie pliku
     PDF.