Funkcjonalności‎ > ‎Kalkulacje‎ > ‎

Czasochłonność technologii

To narzędzie pozwala już w ciągu mniej niż minuty, bez konieczności zakładania zlecenia produkcyjnego, udzielić klientowi odpowiedzi na pytanie: W jakim czasie możliwe jest zrealizowanie zlecenia?

Jak obliczyć czas trwania zlecenia dla danej technologii ?


Aby z niego skorzystać, wybieramy:

KALKULACJE >> Czasochłonność technologii 

 1. Przy pomocy  wybieramy technologię, dla której chcielibyśmy obliczyć czasochłonność.

 2. W następnym kroku podajemy planowaną przez nas datę rozpoczęcia ("Rozpoczęcie"), "Planowaną ilość" produktów oraz "Linię produkcyjną" na której realizowane będzie dana technologia. 

 3. Opcjonalnie w kalkulacji możesz uwzględnić "Zawarte w czasie pracy":

  Czas przygotowawczo- zakończeniowy - uwzględniony dla każdej stacji roboczej czas przygotowawczo - zakończeniowy

  Dodatkowy czas - uwzględniony dla każdej stacji roboczej dodatkowy czas w trakcie pracy 

 4. Następnie, aby oszacować czasochłonność technologii wybieramy przycisk  Generuj.

   Po wygenerowaniu kalkulacji uzupełnią się pola informujące nas ile wynosi obliczony czas pracy pracowników oraz maszyn, czyli łączna ilość roboczogodzin pracowników i maszyn, którą dana operacja konsumuje na wszystkich stanowiskach roboczych. 

  Dodatkowo pojawią się obliczone przez program czasy rozpoczęcia i zakończenia każdej operacji oraz czas pracy pracowników i czas pracy maszyn dla każdej z tych operacji. 

  Wyliczenia te powstają na podstawie czasów operacji (
  Operacje) wchodzących w skład tej technologii (Technologie) oraz danych o godzinach i terminach pracy zakładu produkcyjnego (Zmiany).

ZASTOSOWANIE: Narzędzie jest bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy jeszcze na ten moment zakładać zlecenia produkcyjnego (zapełniać listę zleceń niepewnymi transakcjami).