Funkcjonalności‎ > ‎

Karty pracy

Na pewno wiele razy zdarzyło się, że jakieś zlecenie ma opóźnienie, ponieważ zapomniano przekazać je w porę na halę produkcyjną. Albo któryś z pracowników np. z powodu dużych ilości zadań zapomniał wykonać zlecenie. Może jest też tak, że zlecenia rozpisywane są w pośpiechu na kartce, nie zawsze czytelnej?

Karty pracy rozwiązują ten i wiele innych problemów wynikających z szumu komunikacyjnego.

Co mogą zawierać karty pracy?
 • dane dot. zlecenia produkcyjnego - nazwa, numer, ilość towarów do wyprodukowania, planowana data zakończenia,
 • operacje do wykonania, jej nazwy, numer,
 • technologia i jej numery,
 • nazwę działu, typ stanowiska roboczego, oraz nazwę nadzorcy,
 • ewentualny opis,
 • produkty wyjściowe i ich ilości - dzięki temu wiadomo co jest do wykonania,
 • produkty wejściowe - wiadomo z czego towar ma zostać wykonany,
 • dodatkowy obrazek: może to być tabela, ale też szczegółowy opis, np. zdjęcie gotowego produktu z niestandardowym elementem do wykonania.

Wymienione elementy mogą zostać pominięte w wydrukach, jeśli któryś z nich nie jest konieczny.
Ponadto możemy drukować karty pracy ze zleceniami zawierającymi takie same daty startu zleceń, na takie same produkty, lub dla tego samego kontrahenta. Tutaj mamy dowolność, ponieważ nie ma tu ograniczeń.

Możemy natomiast podzielić dane na kartach pracy według następujących kategorii:
 • produkt końcowy,
 • typy stacji roboczych,
 • dział.


Jak stworzyć karty pracy?


Najpierw należy wybrać te elementy, które znaleźć się mają w kartach pracy.

Dane te możemy modyfikować w trzech miejscach w systemie:
 • TECHNOLOGIE >> Operacje - definiujemy ustawienia dla danej operacji
 • PLANOWANIE >> Karty pracy - stricte dla danego wydruku
 • ADMINISTRACJA >> Parametry - definiujemy globalne ustawienia dla wszystkich kart pracy powstających w systemie
Widok ustawień jest dla każdego z tych miejsc podobny:
 1. Wybieramy zakładkę "Karty pracy - dane podst."

 2. Wybieramy które elementy NIE ZNAJDĄ się na wydruku karty pracy.

 3. Dodajemy załącznik. obraz, który będzie przypisany operacji
 4. UWAGA: W przypadku dodania obrazu w "Administracji" obraz ten pojawiał się będzie pod każdą operacją
 5. Następnie   Zapisujemy i możemy przejść do drugiej karty.
 1. W kolejnej karcie definiujemy jakie dane wejściowe i wyjściowe dotyczące operacji mają znaleźć się na karcie pracy.

 2. Decydujemy o tym czy produkty wejściowe i/lub wyjściowe w ogóle pojawią się na kartach.

 3. Jeśli tak, to   Dodajemy jakie konkretnie informacje będą potrzebne (obecnie do wyboru są: Numer i Nazwa produktu, Planowana ilość, Planowana data zakończenia Numer partii).

 4. Podobnie w z produktami wyjściowymi.

 5. Na koniec   Zapisujemy wprowadzone ustawienia.
Skoro mamy już zdefiniowane jakie parametry nas interesują - teraz wystarczy wygenerować karty pracy.

Można to zrobić z dwóch poziomów:
 • z poziomu "Zleceń produkcyjnych" - wybierając jedno, lub wiele zleceń i klikamy przycisk w menu  Dodaj dla wybranych
 • z poziomu: Zleceń produkcyjnych >> Karty pracy >>
   Dodaj nowy.
W obu przypadkach pojawi się pole, gdzie:
 1. Nadajemy nazwę kartom prac.

 2. Wybieramy sposób kategoryzowania w nich danych.

 3. Po  Zapisaniu uaktywni się pole po prawej.

 4.  Dodajemy zlecenia produkcyjne (w przypadku generowania kart pracy z poziomu "Zleceń produkcyjnych" dodadzą się one automatycznie).

 5. Możemy zdecydować jakie dane pojawią się na wydrukach.

 6. Wybieramy  Generuj i możemy pobrać (  PDF) gotowe karty pracy.


W każdej chwili można do nich wrócić wybierając z głównego menu "PLANOWANIE" i z podmenu "Karty pracy". Pojawia się lista z wygenerowanymi dokumentami.