Funkcjonalności‎ > ‎

Jakość

W każdym zakładzie produkcyjnym zdarza się wytworzenie wadliwej bądź niezadowalającej jakościowo sztuki towaru. Kontrola jakości pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów z tytułu reklamacji gwarancyjnych. Gromadzenie informacji o przebiegu kontroli jakości w qcadoo pozwala natomiast, oprócz spełnienia wymogów rejestracji tego faktu wynikających z potrzeb kontrahentów czy przepisów prawa, na uchwycenie tych momentów dziejących się na produkcji, które są najczęstszą przyczyną powstawania błędów i wad produktów.

W qcadoo istnieje możliwość rejestracji przebiegu kontroli jakości według  3 typów:
 • dla ilości - wybieramy, która wyprodukowana jednostka z kolei będzie poddawana kontroli jakości (np. co dziesiąte krzesło będzie sprawdzane pod kątem wytrzymałości na ciężar 100 kg)

 • dla zlecenia produkcyjnego - określamy, które zlecenia produkcyjne przejdą kontrolę jakości

 • dla operacji - po każdej operacji przeprowadzona będzie kontrola jakości


 • Do każdego z tych typów kontroli jakości możemy dołożyć szczegółową instrukcję jej przeprowadzenia i określić na jakie atrybuty ma być położony nacisk. Instrukcja ta zostanie następnie dołączona do formularza dla inspektora kontroli jakości.

  Inspektor kontroli jakości wprowadza do systemu wynik swojej pracy. Jest również możliwość wydruku raportów w formacie  PDF bądź  XLS.  Jak zrealizować kontrolę jakości w qcadoo?


  Są dwa sposoby przeprowadzenia kontroli jakości:

  1. Dla danej technologii (zalecany) - w technologii danego produktu ustalamy ten typ kontroli jakości, który zawsze będziemy realizować dla tego produktu.
   W tym celu wybieramy:

   TECHNOLOGIE >> Technologie >> 
    Dodaj nowy >> Zakładka "Kontrola jakości"

    
   lub jeśli mamy już zdefiniowaną technologię:

   TECHNOLOGIE >> Technologie >>
   Dana technologia z listy >> Zakładka "Kontrola jakości"  2. Dla konkretnego zlecenia (opcjonalny) - jeśli dla danego zlecenia chcemy wyjątkowo przeprowadzić inny typ kontroli jakości. Wtedy taki raport z kontroli jakości wprowadzamy bezpośrednio w zakładce "Kontrola jakości".
   W tym wypadku wybieramy:

   KONTROLA JAKOŚCI >> [interesujący nas typ kontroli jakości] >>   Dodaj nowy


  Dlaczego warto robić to w systemie?

  Ponieważ dane te są zawsze przypisane do konkretnych zleceń, zatem mamy łatwość w łączeniu faktów począwszy od dat zleceń, poprzez pracowników, użytych surowców po wykorzystane maszyny itd.