Funkcjonalności‎ > ‎Jakość‎ > ‎

Kontrola dla ilości

Taki typ kontroli jakości zakłada sprawdzanie atrybutów tylko niektórych produktów. W formularzu qcadoo określamy, co ile sztuk wyprodukowanego towaru pobierać będziemy do kontroli jakości. Dzięki temu ustalamy, że przykładowo: co piąty stół wychodzący z produkcji będzie poddawany sprawdzeniu.

 • Jeśli w Technologii danego produktu zdefiniowany został ten typ kontroli jakości, to jest on uwzględniony na liście raportów zleceń. Odszukać go można wpisując numer zlecenia.

 • Jeśli w Technologii danego produktu nie został zdefiniowany ten typ kontroli jakości, lub też chcemy przeprowadzić ten typ kontroli niezależnie od ustawień jego technologii, to wybieramy:
  JAKOŚĆ >> Kontrola dla ilości >> 
   Dodaj nowy.
 1. Na początku należy wybrać "Zlecenie produkcyjne", w ramach którego przeprowadza się kontrolę oraz dodać "Numer" raportu.

 2. Następnie należy odnotować ilości produktu: pobrane do kontroli,skontrolowane, odrzucone oraz defekty zaakceptowane. Pola te uzupełniamy ręcznie wraz z przebiegiem kontroli jakości.

  Dodatkowo możemy dodać "Instrukcję" przeprowadzenia kontroli oraz "Komentarze" do kontroli.

 3. Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz.

 4. Jeżeli kontrola jest zakończona wybieramy  Zakończ.

Raport z kontroli jakości jest przechowywany w systemie, jak również możliwe jest pobranie pliku z raportem z głównego widoku tego typu kontroli jakości oraz w "Raportach kontroli jakości". Raporty dostępne są w formie dokumentu w formacie  PDF lub  CSV.