Funkcjonalności‎ > ‎Jakość‎ > ‎

Kontrola dla operacji

Ten typ Kontroli Jakości pozwoli skontrolować produkty po każdej wykonanej operacji.

 • Jeśli w Technologii danego produktu zdefiniowany został ten typ kontroli jakości, to jest on uwzględniony na liście raportów zleceń. Odszukać go można wpisując numer zlecenia.
 • Jeśli w Technologii danego produktu nie został zdefiniowany ten typ kontroli jakości, lub też chcemy przeprowadzić ten typ kontroli niezależnie od ustawień jego technologii, to wybieramy:
   
  JAKOŚĆ >> Kontrola dla zlecenia >> 
   Dodaj nowy 
 1. Wybieramy "Zlecenie produkcyjne" w ramach którego przeprowadzamy kontrolę jakości oraz nadajemy raportowi "Numer".
 2. Następnie przy pomocy  wybieramy "Operację", którą będziemy poddawać kontroli. 

 3. Odnotowujemy "Wynik kontroli jakości". Mamy trzy opcje do wyboru: Poprawny, Niepoprawny lub Zastrzeżenia. Jeżeli wybieramy tą trzecią opcję konieczne jest uzupełnienie "Komentarza do wyniku kontroli jakości". W pozostałych dwóch przypadkach dodajemy notatkę wedle własnych potrzeb.

 4. Aby zachować wprowadzone dane wybieramy   Zapisz.

 5. Jeżeli proces kontroli jakości dla danej operacji dobiegł końca wybieramy  Zamknij. Zmiana statusu powoduje brak możliwości dodawania informacji i wprowadzenia zmian. 


Raport z kontroli jakości jest przechowywany w systemie, jak również możliwe jest pobranie pliku z raportem z głównego widoku tego typu Kontroli Jakości oraz w "Raportach kontroli jakości".  Raporty dostępne są w formie dokumentu w formacie  PDF lub  CSV.