Funkcjonalności‎ > ‎Jakość‎ > ‎

Kontrola dla zlecenia

Kontrola jakości dla zlecenia zakłada rejestrację przebiegu rewizji atrybutów dla całego zlecenia produkcyjnego. 

 • Jeśli w Technologii danego produktu zdefiniowany został ten typ kontroli jakości, to jest on uwzględniony na liście raportów zleceń. Odszukać go można wpisując numer zlecenia.
 • Jeśli w Technologii danego produktu nie został zdefiniowany ten typ Kontroli Jakości, lub też chcemy przeprowadzić ten typ kontroli niezależnie od ustawień jego technologii, to wybieramy:

  JAKOŚĆ >> Kontrola dla zlecenia >>  Dodaj nowy 

  1. W pierwszym kroku, przy pomocy  wybieramy "Zlecenie produkcyjne", które poddajemy kontroli oraz nadajemy "Numer" raportu.

  2. Odnotowujemy "Wynik kontroli jakości". Mamy trzy opcje do wyboru: Poprawny, Niepoprawny lub Zastrzeżenia. Jeżeli wybieramy tą trzecią opcję konieczne jest uzupełnienie "Komentarza do wyniku kontroli jakości". 
   Ewentualnie możemy dodać instrukcję kontroli, jaka została w tym przypadku zastosowana.

  3. Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz.

  4. Jeżeli chcemy zamknąć zlecenie kontroli jakości wybieramy  Zamknij. Po zamknięciu zlecenia kontroli nie ma możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowo automatycznie uzupełnią się pola, które do tej pory były nieaktywne ("Pracownik", "Data")

 • Raport z kontroli jakości jest przechowywany w systemie, jak również możliwe jest pobranie pliku z raportem z głównego widoku tego typu Kontroli Jakości oraz w Raportach kontroli jakości. Raporty dostępne są w formie dokumentu w formacie  PDF lub  CSV.