Funkcjonalności‎ > ‎Planowanie‎ > ‎

Planowanie operacyjne

Planowanie operacyjne umożliwia nam stworzenie szczegółowego planu produkcji na poziomie stacji roboczych oraz operacji. Tutaj na podstawie norm czasowych i ilościowych, zdefiniowanych wcześniej w "Operacjach" (TECHNOLOGIE >> Operacje) można określić kiedy w ramach konkretnego zlecenie rozpocznie się dana operacja. 

Jak stworzyć plan operacyjny ?

Aby stworzyć plan operacyjny wybieramy:

PLANOWANIE >> Planowanie operacyjne >>  Dodaj nowy
 
Aby stworzyć nowy plan operacyjny w zakładce "Główna" uzupełnij wymagane informacje.
  1. W pierwszym kroku wybieramy "Numer" oraz "Typ" zadanie operacyjnego. Mamy do wyboru dwa typy zadań: inne zadanie bądź wykonanie operacji w zleceniu.

  2. Kolejno ustalamy datę rozpoczęcia ("Rozpoczęcie") i zakończenia ("Zakończenie") danego zadania. 

  3. Jeżeli w "Typie"- inne zadanie wówczas opcjonalnie możemy podać "Nazwę", "Opis" oraz "Linię produkcyjną". 
    Jeżeli w "Typie" wybraliśmy: wybieranie decyzji w zleceniu, pola po prawej stronie będą nieaktywne. Dane te możemy wstawić po uzupełnieniu danych w kolejnej zakładce"Operacja w zleceniu". 

  4.  Tutaj wybieramy "Zlecenie" produkcyjne oraz "Operacje w drzewie". Po wybraniu tych informacji możemy wrócić do zakładki "Główna" i uzupełnić pola znajdujące się po prawej stronie okna. 

  5. Po wprowadzeniu wszystkich informacji wybieramy   Zapisz.


 


Z poziomu "Planowanie operacyjne" możemy poznać szczegóły zlecenia i parametry operacji w technologii danego zlecenia oraz przejść do listy wszystkich zadań operacyjnych danego zlecenia. Aby przejść do którejś z tych tabel wybieramy z górnego paska wybieramy interesującą nas operację   Pokaż,  Pokaż parametry bądź Pokaż zadania operacyjne zlecenia.