Grupy zleceń

Tworzenie grup zleceń w qcadoo pozwala na zgrupowanie poszczególnych zleceń produkcyjnych w zależności od dat ich realizacji.


Jak utworzyć grupę zleceń?

Aby utworzyć grupę zleceń wybieramy:

PLANOWANIE >> Grupy Zleceń >> 
 
Dodaj nowy


  1. Pola "Numer" i "Nazwa" wypełnią się automatycznie. 
  2. Wybieramy zakres dat, w których ma zawierać się zdefiniowana grupa zleceń. 
  3. Klikamy  Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany.
  4. Wybieramy pole  Dodaj istniejący. Zlecenia pobierają się z listy Zlecenia produkcyjne. Wybieramy te, które mają znaleźć się w danej grupie zleceń, a następnie zapisujemy wprowadzone dane klikając przycisk  Zapisz.