Przestoje

Rejestracja przestojów w qcadoo pozwala na prowadzenie statystyk dotyczących powodów powstania przestojów oraz długości czasu ich trwania.


Jak zarejestrować przestoje?

Chcąc zarejestrować przestoje w realizacji danego zlecenia produkcyjnego wybieramy:


Zlecenia produkcyjne >> Przestoje >>  Dodaj nowy

  1. Następnie  Wybieramy zlecenie produkcyjne, w którym wystąpiła przerwa w pracach, notujemy czas jej trwania oraz powód.

  2. Po wprowadzeniu klikamy   Zapisz, by zachować.

Wszystkie zarejestrowane przestoje pojawiać się będą w głównym widoku zakładki "Przestoje" w formie listy.