Stany i statusy zleceń

Qcadoo stara się odwzorować rzeczywistość dziejącą się na hali produkcyjnej. Jednym z dowodów na to są stany i statusy zleceń produkcyjnych. Poszczególne stany zleceń produkcyjnych można dopasować do realnych sytuacji z życia codziennego:

 • stan: Oczekujące - zlecenie produkcyjne jest wpisane do systemu, jednak jest jeszcze w fazie negocjacji. Zmieniane są jego parametry w zależności od ustaleń z klientem. W tym momencie możemy skonfigurować parametry dotyczące Genealogii i sposoby Śledzenia i rejestracji produkcji.


  Ze wszystkich stanów jedynie stan Oczekujące pozwala na edycję parametrów zlecenia:
 • stan:   Zaakceptowane - zlecenie produkcyjne ma już zatwierdzone warunki (terminy, ilości produktów do wykonania, sposoby rejestracji "Genealogii", "Meldunków zwrotnych"). Po zaakceptowaniu zlecenia nie można dokonać w nim zmian. Jest to stan po ustaleniu warunków, zlecenie czeka na start zgodnie z harmonogramem.
  Oczywiście - możliwe jest także rozpoczęcie zlecenia przed planowanym terminem
 • stan:  Odrzucone - istnieją rozliczne powody, gdy jednak pomimo ustalonych warunków rezygnujemy z przystąpienia do jego realizacji. Takie zlecenie znika z głównego widoku zleceń, jednak możemy podejrzeć jego parametry (nie możemy przywrócić do stanu "Zaakceptowane" czy "W realizacji")
 • stan:  Rozpoczęcie - zlecenie rozpoczęte, wystartowane.
 • stan:  Przerwane - zlecenie przerwane - może być ponownie wystartowane. Stan przydatny w sytuacji, gdy okazuje się, że zabrakło surowców, klient nie zapłacił jednej z faktur, rozchorował się pracownik realizujący kluczowe zadanie.
 • stan:  Zakończone - zlecenie sfinalizowane - udało się doprowadzić je do końca.

 • stan:  Zaniechane - zlecenie wycofane z produkcji w trakcie realizacji.