Ceny materiałów dla zlecenia

Dla każdego zlecenia produkcyjnego możesz określić inne ceny użytych w nim materiałów. Jeśli qcadoo MES zintegowane jest z programem magazynowym, to ceny te mogą być pobierane automatycznie. Jeśli nie korzysta się z tej możliwości istnieje rozwiązanie, pozwalające na ręczne wpisane cen. W tym celu w "Zleceniu produkcyjnym", wchodzimy w konkretne zlecenie produkcyjne. W widoku szczegółowym zlecenia, na pasku przycisków funkcyjnych wybieramy  Ceny, tam będzie lista wszystkich produktów wejściowych dla danego zlecenia, wraz z podanymi cenami (rys.1). Po wybraniu konkretnego produktu, pojawia się szczegółowy widok kosztów materiału (rys.2). Pierwsze cztery wiersze to dane pobrane z definicji produktu. W pole "Cena dla zlecenia" wprowadzamy kwotę za materiały dla tego, konkretnego zlecenia.