Kalendarz zleceń

W kalendarzu zleceń mamy możliwość modyfikacji planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Jest to przydatna funkcja z chwilą, gdy realizacja kilku zleceń zbiega się w jednym czasie. Modyfikacja czasów zlecenia możliwa jest tylko dla tych, które są w stanie "Oczekujące".

Kalendarz zleceń produkcyjnych prezentuje widok zdefiniowanych zleceń w danym okresie czasu. 
Samodzielnie ustalamy jaki widok nas interesuje wybierając ich przedział z datownika.
Każde zlecenie oznaczone jest pomarańczowym kwadratem na wykresie. Po wskazaniu kursorem pojawia się dymek ze szczegółami zlecenia.