Parametry dla zlecenia

W qcadoo zlecenia produkcyjne opierają się ściśle o drzewo technologii. Z kolei drzewo technologii zbudowane jest z operacji, którym przypisaliście Państwo standardowe, ogólne normy czasowe i kosztowe. 
Parametry te możemy modyfikować indywidualnie dla danego zlecenia. 


Jak modyfikować parametry operacji dla zlecenia?


W tym celu:
  1. Wybieramy przycisk  Technologia z poziomego menu. Pojawia się drzewo technologii. 
  2. Następnie wybieramy operację, którą chcemy modyfikować i wybieramy przycisk   Edytuj.
  3. Teraz mamy wgląd i możliwość edycji jej danych: Norm czasowych i Norm kosztowych
  4. Należy pamiętać, że każdą zmianę należy zapisać przyciskiem  Zapisz.

W tym miejscu mamy również możliwość zdefiniowania indywidualnych dla tego zlecenia parametrów odnośnie kart pracy. W szczególności możemy wybrać jakie informacje znajdą się na Kartach pracy.
UWAGA: Edycja tych parametrów odbywa się tylko dla tego danego zlecenia produkcyjnego. W "Operacjach" wszystkie ustawienia pozostają niezmienne