Zmiana stanu zapotrzebowania po rozpoczęciu zlecenia

Jak wiadomo, w każdym procesie produkcyjnym zdarzają się zmiany związane z zapotrzebowaniem materiałowym. Program qcadoo wychodzi na przeciw takim sytuacją i daje możliwość edycji wcześniej obliczonego zapotrzebowania materiałowego w trakcie trwania zlecenia.

Aby móc zmienić zapotrzebowanie należy z listy zleceń wybrać konkretne zlecenie, wejść w widok szczegółowy i przy pomocy  rozwinąć boczny pasek menu. Następnie wybieramy  Ilości wyprodukowane/ zużyte. W zależności od tego w jaki sposób rejestrujemy dane zlecenie produkcyjne będziemy mieć aktywny jeden z dwóch przycisków:  Szczegółowe zapotrzebowanie i postęp ( w przypadku rejestracji dla każdej operacji) lub  Szczegółowe zapotrzebowanie (w przypadku rejestracji podstawowej oraz zbiorczej). Po wybraniu którejś z nich pojawi się tabela.  W tabeli widoczne są wszystkie produkty jakie zastosowaliśmy w danym zleceniu, operacje w jakich produkt powstał, rola i typ produktu oraz planowane ilości. Dodatkowo z poziomu tabeli można dodawać, edytować i usuwać produkty. Aby dodać nowy produkt wybieramy  Nowy
UWAGA: Modyfikację zapotrzebowania można przeprowadzać jedynie w zleceniu ze statusem: "Zaakceptowane", "Rozpoczęte", "Przerwane"
   
Po wybraniu   Nowy otworzy się nowe okno. Tutaj należy wprowadzić wszystkie informacje dotyczące produktu.
  1. Na początku z listy, przy pomocy , wybieramy "Produkt"  oraz podajemy "Planowaną ilość" jego zapotrzebowania. Dodatkowo możemy dodać "Operację", w której powstał produkt. 

  2. Następnie określamy "Rolę" produktu. Mamy dwie opcje do wyboru: użyty i wyprodukowany. Użyty wybieramy jeżeli produkt jest produktem wejściowym operacji lub nie jest powiązany z operacją. Wyprodukowany jeżeli produkt jest produktem wyjściowym operacji

  3. W kolejnym kroku przypisujemy "Typ" produktu: surowiec, półprodukt, finalny produkt bądź odpad. 

  4. Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz. 
Dodatkowo tabelę ze szczegółowym zapotrzebowaniem możemy zapisać w formie dokumentu w formacie  PDF lub CSV.||


UWAGA: Aby móc edytować technologię z poziomu zlecenia należy najpierw odblokować odpowiednie opcje w parametrach programu*.
  *
Aby to zrobić wybieramy "Administracja" (symbol zębatych kół w prawym- górnym rogu ekranu), a następnie wchodzimy w PARAMETRY >> Zlecenia, tam w zakładce "Główna" odznaczamy "Blokady", które chcemy zdjąć.

Oprócz możliwości zmiany zapotrzebowania dla danego zlecenia, wszystkie tryby rejestracji produkcji, mają możliwość modyfikowania ogólnego postępu produkcji. Wszystkie wprowadzane zmiany będą widoczne w Rejestracji produkcji.