Funkcjonalności‎ > ‎Rejestracja‎ > ‎

Podstawowe rejestrowanie produkcji

Podstawowy poziom rejestracji produkcji

Aby móc realizować rejestrację produkcji na poziomie podstawowym:

  • Dla danego "Zlecenia produkcyjnego", (widok szczegółów zlecenia produkcyjnego) w zakładce "Rejestracja produkcji" wybieramy sposób: "podstawowy". (Wybierając ten sposób nie mamy możliwości określenia pozostałych parametrów, z ramek po prawej i lewej).

  •  Akceptujemy zlecenie produkcyjne, następnie 
     Rozpoczynamy. Więcej o Stanach i statusach zleceń.

  • Aktywuje się przycisk  Ilości wyprodukowane/zużyte belka przycisków funkcyjnych menu. Po wejściu pojawia się tabela produktów wejściowych, właściwych dla tego zlecenia.

Po wybraniu danego produktu (klikając na jego numer, bądź nazwę) wprowadzamy ilości wyprodukowane i użyte (skonsumowane) dla danego produktu.

Jednocześnie w zakładce "Główna" na stronie Zlecenia produkcyjnego aktualizować się będzie pole z "Wykonaną ilością produktów". Ilość ta tworzy się na podstawie liczby widniejącej w rubryce tego produktu, który jest ostatnim produktem wyjściowym drzewa technologii. 

Przykładowo: Jeśli produktem końcowym naszego zlecenia jest produkt o numerze S-1 i nazwie "Stół" i jeśli w rubryce "Wyprodukowane" wprowadzimy 5, to w "Głównej" zakładce tego zlecenia produkcyjnego, w rubryce "Wykonana ilość produktu" również pokaże się cyfra 5.