Funkcjonalności‎ > ‎Rejestracja‎ > ‎

Rozliczenie produkcji

Rozliczanie produkcji przynosi dwie korzyści. 
  • na podstawie zbieranych danych można zrewidować i uczynić bliższymi prawdy nasze założenia produkcyjne co do czasów realizacji zleceń i ilości potrzebnych surowców.
  • wiadomo ile faktycznie kosztowało nas zrealizowanie danego zlecenia produkcyjnego i wyeliminowanie na przyszłość zbędnych kosztów

Funkcjonalność "Rozliczenie produkcji" pozwala również na tworzenie i gromadzenie raportów i zestawień z rejestracji produkcji (dla wariantów: "zbiorczego" i "dla każdej operacji").

UWAGA: Aby stworzyć raport rozliczenia produkcji dla danego zlecenia produkcyjnego, wszystkie zarejestrowane meldunki zwrotne (patrz odpowiednio: Zbiorcze rejestrowanie produkcji i Rejestracja każdej operacji) muszą być w stanie   Zaakceptowane.


Jak wygenerować raport rozliczenia produkcji?

Aby wygenerować nowy raport wybieramy:

REJESTRACJA >> Rozliczenie produkcji >> 
 
Dodaj nowy

  1. W pierwszym kroku przy pomocy  wybieramy "Zlecenie" produkcyjne, dla którego chcemy wygenerować raport. Po wybraniu zlecenia pole "Produkt" uzupełni się automatycznie.

  2. Nadajemy "Nazwę" tego raportu. Nazwa ta powinna wskazywać na dane zlecenie tak, by łatwiej było zidentyfikować ten raport na liście wśród innych. Opcjonalnie dodajemy "Opis" zlecenia.

  3. Możemy zdecydować jakie dane zostaną uwidocznione w raporcie oraz które wejdą w skład kalkulacji. Więcej o parametrach czasów operacji.

  4. Następnie przechodzimy do edycji "Danych kosztowych" dla tego raportu. Tam można dodać marże dla kosztów pracy oraz zdecydować które koszty materiałów mają być uwzględnione - te określone w definicji produktu, czy te, wprowadzone dla tego konkretnego zlecenia. Możliwe jest także określenie jaki był udział pracy maszyn i pracowników w zleceniu. (rys. 2, Dane dla kosztów).
  5. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wybieramy  Zapisz i  Generuj.

  6. Można pobrać dwa rodzaje raportów w formie pliku  PDF - raport z uwzględnionymi kosztami oraz raport ilościowy (bez kosztów).
Po zapisaniu i wygenerowaniu raportu wypełnią się pola w kolejnych kartach "Produkty wejściowe", "Produkty wyjściowe", "Praca", "Koszty materiałów", "Koszty pracy" i "Podsumowanie kosztów".W zakładce "Produkty wejściowe" mamy zestawienie użytych produktów i półproduktów w danym zleceniu produkcyjnym. W kolumnach tabeli można wyczytać ile produktów zaplanowaliśmy zużyć i ile faktycznie zostało pochłonięte w ramach tego zlecenia oraz ile wynosi ewentualna różnica. 

"Produkty wyjściowe" to podobne zestawienie. Mamy tutaj również bilans zaplanowanych i faktycznie wyprodukowanych półproduktów i produktów oraz ewentualne różnice.

W zakładce "Praca" widzimy ewentualne rozminięcia planowanego czasu realizacji zlecenia z tym zarejestrowanym w meldunkach zwrotnych.

Aby móc wygenerować i pobrać raport w formacie pliku   PDF należy najpierw wybrać przycisk  Generuj. W raportach tych będą widocznie wszystkie informacje dotyczące zużycia materiałów lub materiałów i pochłoniętych kosztów.W zależności od tego jaką formę rejestracji produkcji wybraliśmy, będziemy mieli te dane w formie zbiorczej dla całego zlecenia, bądź rozbite na wszystkie operacje realizowane w ramach danego zlecenia. 

Wszystkie raporty z rozliczeń produkcji dostępne są w plikach  PDF oraz CSV. Mamy do nich wgląd z głownego widoku zakładki "Rozliczenie produkcji".