Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Grupy operacji

Program qcadoo daje możliwość pogrupowania operacji. Dzięki grupom operacji pewne informacje możemy przyporządkować dla całych grup, a nie tylko pojedynczej operacji.

Jak stworzyć grupę operacji? 


TECHNOLOGIE >> Grupy operacji >> 
 Dodaj nowy 

Nadajemy "Numer" i "Nazwę" tworzonej grupie i klikamy  Zapisz, aby zachować wprowadzone dane.

Przynależność operacji do danej grupy określamy w funkcjonalności Operacje.