Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Grupy technologii

Aby ułatwić pracę z definiowaniem norm przezbrojenia dla każdej technologii, w qcadoo stworzony został opcjonalny mechanizm pozwalający nam grupować technologie. Dzięki grupom technologii pewne informacje będziemy mogli definiować dla całych grup, a nie tylko dla pojedynczych technologii.

Jak stworzyć grupę technologii?


Grupę technologii tworzymy wchodząc w:

TECHNOLOGIE >> Grupy technologii >>   Dodaj nowy

Nadajemy "Numer" i "Nazwę" tworzonej grupie i klikamy  Zapiszaby zachować wprowadzone dane.

Przynależność technologii do danej grupy określamy w funkcjonalności Technologie.