Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Linie produkcyjne

Linia produkcyjna to zbiór stacji roboczych, na których wykonywane są poszczególne operacje w  w procesie technologicznym. W qcadoo linie produkcyjne definiowane są przez nadanie im nazwy i miejsca oraz przez wyznaczenie stacji roboczych oraz ilości urządzeń wchodzących w skład linii. Dodatkowo określamy jakie technologie (bądź grupy technologii) możemy na niej obsługiwać.

Jak dodać nową linię produkcyjną?


Linię produkcyjną tworzymy wybierając z menu głównego:

TECHNOLOGIE >> Linie produkcyjne >>  Dodaj nowy

  1. W zakładce "Główna" nadajemy "Numer" i "Nazwę" tworzonej linii produkcyjnej (obowiązkowo).

  2. Następnie przy pomocy  Wybieramy "Dział" i przypisujemy "Miejsce" linii produkcyjnej (opcjonalnie). Miejsca linii produkcyjnych definiowane są w Słownikach. (Podstawowe >> Słowniki)

  3. Opcjonalnie możemy dodać "Opis" oraz "Dokumentację" linii produkcyjnej.

  4. Używając przycisku  Zapisz, zatwierdzamy wprowadzone dane.

W zakładce "Obsługiwane technologie" przy pomocy przycisku  Dodaj istniejący określamy, jakie technologie bądź grupy technologii obsługuje dana linia produkcyjna. Jeśli dana linia obsługuje wszystkie technologie, możemy zaznaczyć taką opcję i wtedy nie musimy wpisywać ich pojedynczo.
W zakładce "Stacje robocze" określamy te, które wchodzą w skład danej linii produkcyjnej. Do tego celu używamy przycisku   Nowy. Wyświetli się Nam pole do wprowadzenia stacji roboczej. Wybieramy te, które wchodzą w skład danej linii produkcyjnej oraz określamy ich ilość. Następnie zatwierdzamy wprowadzone dane przy pomocy przycisku  Zapisz. Możliwe jest także dodanie całych grup technologii .

Pole "Ilość dla pozostałych stacji roboczych" służy do określenia po ile sztuk z pozostałych (niewymienionych w tabeli po prawej) stacji roboczych, wchodzi jeszcze w skład tej linii.

Dane te w późniejszej kolejności są wykorzystywane do planowania oraz kalkulacji czasu realizacji zlecenia na tej linii produkcyjnej.