Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Normy przezbrojeń

W tym miejscu określamy z jakiej technologii na jaką inną przezbrajamy naszą linię produkcyjną. Normy przezbrojeń możemy również określać dla całych grup technologii. 

Jak dodać normy przezbrojeń?


Aby dodać normy przezbrojeń należy wejść w: 

TECHNOLOGIE >> Normy przezbrojeń >>   Dodaj nowy
  1. Wypełniamy pole "Typ" przezbrojeń, dla pojedynczej technologii lub dla całej grupy. Następnie przy pomocy lupki  wybieramy z listy, z jakiej technologii do jakiej wykonujemy przezbrojenie. Są to pola wymagane. Po wypełnieniu tych pól, pole "Numer" wypełni się automatycznie. 

  2. Następnie określamy czas trwania tego przezbrojenia. Opcjonalnie możemy ustalić dla jakiej linii przezbrojenie jest specyficzne ("Specyficzne dla linii").

  3. Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz.