Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Operacje

"Operacje" gromadzą opisy wszystkich prac obserwowanych na produkcji, wykonywanych zarówno przy udziale maszyn jak i przez samych pracowników. Operacje wprowadzamy oddzielnie definiując dla każdej czasy i koszty ich wykonania, tutaj możemy także określić informacje jakie chcemy mieć zawarte na kartach pracy. 

Jak dodać nową operację?


Aby dodać nową operację wybieramy: TECHNOLOGIE >> Operacje >>   Dodaj nowy

  1. W zakładce "Główna" nadajemy operacji numer (obowiązkowo).

  2. Następnie nazwę (obowiązkowo) np. heblowanie, pakowanie. 

  3. Opcjonalnie do operacji możemy dodać załącznik np.plik graficzny z instrukcją obsługi maszyny, parametry używanej maszyny.

  4. Dodatkowo możemy również wprowadzić "Opis" operacji.

  5. Operację możemy przypisać do grupy wybierając lupkę znajdującą się po prawej stronie .
     
  6. Następnie wybieramy   Zapisz, by zachować wprowadzone dane.
UWAGA Jeśli chcemy mieć możliwość dokładnego planowania produkcji oraz obliczania kalkulacji kosztów i określania terminów realizacji zleceń należy zdefiniować dla operacji Normy kosztowe  i Normy czasowe. Jeśli planujemy tworzyć Karty pracy należy przejść do kolejnych zakładek i również zdefiniować, które z informacji dotyczące operacji powinny znaleźć się na kartach pracy.

Wprowadzane operacje układają się w listę dostępną na głównym widoku zakładki "Operacje". Można edytować każdą z nich klikając na jej numer bądź nazwę.