Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎Operacje‎ > ‎

Normy czasowe

Czasy operacji uwzględniają następujące parametry:
  • Czas przygotowawczo-zakończeniowy (TPZ) - obejmuje czas potrzebny do przygotowania stanowiska pracy i uruchomienia maszyny oraz czas po zakończeniu wykonywanych na niej operacji. Nie zależy od ilości wykonywanych sztuk produktu. Jest liczony tylko raz dla całej zadanej w tej operacji liczby produktów.
Czas cyklu:
  • TJ - czas jednostkowy, czyli czas potrzebny do wykonania jednej operacji
  • Dla produkcji w jednym cyklu - ile jednostek produktu wykonanych zostanie w trakcie jednej operacji
  • Dodatkowy czas - czas dodatkowy, po którym można wykonać następną operację
Podzielność cyklu:
  • Produkowana ilość w jednym cyklu jest podzielna - zaznaczamy to pole, jeśli w jednym cyklu operacji możemy wykonać mniej jednostek produktu, niż to zostało określone w polach po lewej stronie
  • Ilość cykli jest podzielna - zaznaczamy to pole, jeżeli przy produkcji ciągłej będziemy produkować mniej produktu wyjściowego niż jest to określone w technologii, wówczas zostanie wykonana tylko część cyklu
Współczynnik wykorzystania w czasie:
  • Maszyn - Jaką część czasu całkowitego operacji zajmuje praca maszyn
  • Pracowników - Jaką część czasu całkowitego operacji zajmuje praca pracowników
  • Następna operacja po wyprodukowaniu: - Po wykonaniu ilu jednostek można przystąpić do kolejnej operacji. (np. po wykonaniu dwóch kół, możemy przejść dalej, aby skręcić z nich rower)
Wartości te mogą zostać wprowadzone w Operacjach i wtedy obowiązywać będą dla wszystkich zleceń tworzonych w oparciu o te normy.

Możliwe jest także zdefiniowanie powyższych wartości unikatowo dla danego zlecenia produkcyjnego (więcej Parametry dla zlecenia), wtedy obowiązywać będą tylko w wypadku tego konkretnego zlecenia produkcyjnego.