Funkcjonalności‎ > ‎Technologie‎ > ‎

Technologie

Do każdego produkowanego w Twojej firmie wyrobu kompletujemy osobną technologię. 

Jak dodać nową technologię?


Aby dodać nową technologię wybieramy:

TECHNOLOGIE >> Technologie >>   Dodaj nowy  

W zakładce "Główna"
 1.  Wybieramy produkt, dla którego tworzymy technologię. Produkt pobierany jest z listy produktów wcześniej dodawanych. PODSTAWOWE >> Produkty >> Jak dodać produkty do bazy?

 2. Jeden produkt może mieć w systemie zdefiniowanych kilka technologii. Zatem jeśli wprowadzana przez Ciebie technologia nie będzie tą główną i najczęściej używaną, odznacz opcję "Domyślna". W systemie istnieć może tylko jedna domyśla technologia na jeden produkt.

 3. "Numer" i "Nazwa" technologii uzupełnią się automatycznie po wybraniu produktu. Możesz dowolnie zmieniać te dane, warunkiem jest wprowadzanie danych unikatowych. W systemie nie mogą funkcjonować więcej niż jedna technologia o danym numerze czy danej nazwie.

 4. Dodatkowo można zamieścić "Opis" technologii.

 5.  Wybieramy "Grupę", do której ma przynależeć dana technologia (opcjonalnie).

 6. Po wprowadzeniu powyższych wybieramy przycisk  Zapisz, by zachować. Teraz można przejść do drugiego kroku - zdefiniowania drzewa technologii.

Jak zbudować drzewo technologii?


W qcadoo Technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej wykonywanej na produkcie (np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej - rozpoczynającej (np. piłowanie, cięcie). Aby przejść do budowy drzewa technologii, pozostajemy w widoku TECHNOLOGIE >> Technologie, przechodzimy następnie do kolejnej karty: "Drzewo".

Wybieramy zakładkę "Drzewo", a w niej:
 1.  Dodajemy operację używając przycisku wskazanego na obrazku. 

 2. Wprowadzamy używane w niej surowce w tabeli "Produkty wejściowe" i produkt (produkty) końcowe w tabeli: "Produkty wyjściowe". Produkty dodajemy używając przycisku   Nowy.

  PRZYKŁADOWO: z 4 szt taboretów niezapakowanych oraz z 1 szt pudła o wymiarach 500 x 500 x 600 otrzymujemy paczkę 4 szt - Taboret.

 3. Klikamy 
   Zapisz wprowadzoną technologię.

 4. Po skończeniu należy upewnić się, że wprowadzone dane są prawidłowe. W tym przypadku można skorzystać z opcji  Sprawdź poprawność, by upewnić się, czy drzewo technologii zostało skonstruowane poprawnie. Dla technologii będącej w stanie sprawdzania można założyć zlecenie produkcyjne oraz wykonać kalkulacje, a także wygenerować karty pracy czy zapotrzebowanie materiałowe. Jeśli mamy pewność wprowadzonych danych możemy od razu nadać jej status   Zaakceptowana. Tylko zaakceptowane technologie mogą zostać użyte w zleceniu produkcyjnym.
 5. Więcej o Stanach technologii


UWAGA: Wprowadzając produkty należy pamiętać, że produkt wyjściowy w operacji podrzędnej musi być użyty w kolejnej operacji jako jeden z produktów wejściowych. Ważne jest także, aby pamiętać, że z każdej operacji może powstać tylko jedna pozycja w polu "Produkt wyjściowy". Jeśli wpiszemy tam więcej produktów, pozostałe zostaną potraktowane jako odpad.
WSKAZÓWKA 1: Może się zdarzyć, że na liście produktów nie będzie wszystkich komponentów potrzebnych do uzupełnienia produktów wejściowych i wyjściowych. Można je dopisać otwierając qcadoo w osobnym oknie przeglądarki i wchodząc ponownie w zakładkę Produkty.
WSKAZÓWKA 2: Kolejność operacji na drzewie technologii można modyfikować. Można także skopiować całe drzewo technologii z innej, wcześniej utworzonej. W tym celu należy skorzystać z funkcji dostępnych z menu wskazanego na powyższym obrazku (pkt. 1.). Po najechaniu kursorem na każdy przycisk, pojawi się dymek z objaśnieniem.
Co znajduje się na kolejnych kartach?

Zakładka "Historia"


W tej zakładce mamy podgląd wszystkich zmian ustawień technologii wraz z dokładną datą i nazwą użytkownika, który wprowadził modyfikację. Zakładka rejestruje edycję parametrów oraz zmiany statusów i stanów technologii.

Zakładka "Załączniki"


W tej zakładce możemy dodać załącznik do technologii, mogą to być przykładowo parametry stosowanych maszyn bądź instrukcje ich obsługi. 

Zakładka "Minimalna ilość"


W tej zakładce wpisujemy minimalną ilość jaką opłaca się nam produkować. Jest to istotne z punktu widzenia Zlecenia produkcyjnego, ponieważ jeśli uruchomimy zlecenie na mniejszą ilość niż opłacalna, program poinformuje nas o tym, aby ostrzec przed popełnieniem ewentualnego błędu. 

Zakładka "Genealogia dla zleceń"


W tym miejscu podejmujemy decyzję o tym, czy produkt tworzony w ramach tej technologii będzie objęty wymogiem przypisania mu numeru partii. Innymi słowy: jeśli będziemy chcieli dla produktów wytworzonych w tej technologii śledzić numery partii, to czy produkt końcowy będzie musiał mieć również określony numer partii. Więcej o Genealogii.

Zakładka "Kontrola jakości"


Na poziomie technologii ustalamy, w jaki sposób produkty wytwarzane w oparciu o jej wytyczne będą poddawane kontroli jakości. Na ten moment mamy do dyspozycji 3 sposoby: dla ilości, dla zlecenia i dla operacji. Więcej o Kontroli jakości.