Szybki start‎ > ‎

Krok 10 - Rejestracja produkcji

Utworzyłeś już zlecenie produkcyjne i ropocząłeś je. Teraz możesz zacząć produkcję i rejestrację jej postępów.

Podczas definiowania zlecenia w zakładce "Rejestracja produkcji" określiłeś sposób, w jaki chcesz rejestrować produkcję na poczet tego zlecenia. W naszym systemie istnieją trzy takie sposoby:
  • podstawowy - rejestracja produkcji jest wykonywana z poziomu zlecenia produkcyjnego, rejestrujemy w niej zyżytą ilość surowców, wyprodukowaną i zyżytą ilość półproduktów oraz wyprodukowaną ilość produktu finalnego, 
  • zbiorczy - zużycie i produkcję rejestrujemy dla całego zlecenia, zbiorczo, bez podziału na poszczególne operacje. Oprócz podania ilości zyżytych i wyprodukowanych produktów, możemy również zarejestrować czas pracy pracowników oraz maszyn,
  • dla każdej operacji - różni się od zbiorczego tym, że ilości zużyte i wyprodukowane podajemy dla każdej operacji technologii osobno.

Podstawowa rejestracja produkcji

Jeżeli wybrałeś podstawowy typ rejestracji produkcji to, aby podać ilości zużytych i wyprodukowanych materiałów oraz wyprodukowaną ilość produktu finalnego, należy wybrać w zleceniu produkcyjnym opcję Ilości wyprodukowane/zyżyte.


UWAGA: W zleceniu produkcyjnym opcja Ilości wyprodukowane/zyżyte mogła schować się pod zieloną strzałką 

Rejestracja produkcji zbiorcza i "dla każdej operacji"

Jeżeli w zleceniu wybierzemy jeden z tych sposobów rejestracji produkcji (1), to możemy również określić, co dokładnie chcemy zarejestrować. Czy jesteśmy zainteresowani rejestracją (2):
  • produktów wejściowych,
  • produktów wyjściowych,
  • czasu pracy?
Dodatkowo dla rejestracji "dla każdej operacji" możemy zdecydować, czy chcemy rejestrować także pracę akordową.

W zleceniu możemy również określić czy:
  • ma istnieć tylko jeden meldunek dla każdej operacji (jeżeli typ rejestracji jest "dla każdej operacji") bądź dla całego zlecenia (gdy mamy zbiorczy typ rejestracji produkcji),
  • zlecenie można zamknąć tylko wtedy, gdy istnieje ostatni meldunek czyli rekord rejestracji (4),
  • automatycznie zamknąć zlecenie, gdy zostanie zarejestrowany ostatni meldunek (5).
 
Produkcję rejestrujemy w Rejestracja>Rejestracja produkcji.


WSKAZÓWKA:
 Jeżeli we wszystkich lub w większości obsługiwanych zleceń produkcyjnych będziesz wykorzystywał określony sposób rejestracji produkcji, to ta wskazówka z pewnością Ci się przyda. Wejdź do Ustawienia>Parametry i tam w zakładce "Rejestracja produkcji" zdefiniuj domyślne wartości dla rejestracji produkcji. Skróci to znacznie czas pracy nad zleceniami, szczególnie jeżeli wprowadzasz ich dużo.

Wiesz już, jak zarejestrować produkcję. Nasze krótkie wprowadzenie Cię w pracę z naszym system powoli dobiega końca. Na zakończenie dowiedz się jeszcze o rozliczaniu produkcji.

Krok 11/11: Rozliczenie produkcji
Comments