Szybki start‎ > ‎

Krok 5 - Technologie

Masz już zdefiniowane produkty, maszyny i operacje, więc czas na kolejny krok! Możesz teraz utworzyć technologię produkcji - model mówiący o tym, jak operacja po operacji, z surowców i półproduktów powstaje gotowy produkt.

Aby utworzyć technologię postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 1. Przy pomocy    wybierz produkt, dla którego chcesz stworzyć technologię.
 2. Po dodaniu produktu pola "Numer" i "Nazwę" są uzupełniane automatycznie na podstawie nazwy wybranego produktu. Oczywiście możesz je zmienić tak, aby odpowiadały Twoim wymaganiom i były dla Ciebie jak najbardziej zrozumiałe.
 3. Jeśli wprowadzana technologia będzie główną i wiodącą, po akceptacji będziesz mógł zaznaczyć opcję „Domyślna”. Więcej o stanach technologii znajdziesz tutaj tutaj.
 4. Zapisz wprowadzone informacje, wybierając   Zapisz.
 5. Przejdź do zakładki „Drzewo”.

W qcadoo technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej (np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej (np. piłowanie, cięcie). Aby wprowadzić model produkcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Dodaj operacje wchodzące w skład technologii. Dla każdej dodanej operacji możesz zmienić szereg parametrów, w tym normy czasowe i kosztowe. Zmiany te będą uwględnione tylko w tej technologii.
  PAMIĘTAJ:  wprowadzona przez Ciebie jednostka produktu wyjściowego musi być taka sama jak jednostka wprowadzona wcześniej w normach czasowych
 2. Wybierając  Nowy wprowadź używane w operacji surowce (czyli produkty wejściowe) oraz produkty końcowe (czyli produkty wyjściowe).

  WSKAZÓWKA: Może się zdarzyć, że na liście produktów nie będzie wszystkich materiałów potrzebnych do uzupełnienia produktów wejściowych i wyjściowych. Możesz je dopisać otwierając qcadoo w osobnym oknie przeglądarki i wchodząc ponownie w zakładkę „Produkty” (patrz Krok 1).
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany.

PRZYKŁAD:  z deski o wymiarach 6400 x 800 x 40 (produkt wejściowy) po operacji „Piłowanie” otrzymujemy wierzch taboretu nieheblowany (produkt wyjściowy) w ilości 1 szt, następnie z 1 szt wierzchu taboretu nieheblowanego (produkt wejściowy) po operacji „heblowanie” otrzymujemy 1 szt produktu wierzch taboretu (produkt wyjściowy) itd.

Najcięższe zadanie masz już za sobą. Teraz pozostało jeszcze zdefiniowanie zasięgu technologii oraz przepływu produktów w procesie produkcyjnym. Co to takiego?

Zasięg to przypisanie operacji technologii do jednostek organizacyjnych wystepujących w firmie (patrz: Krok 3 - Struktura zakładu). Celem ustalenia zasięgu jest określenie, które jednostki są odpowiedzialne za wykonanie danej operacji technologii. Wszystkie operacje danej technologii mogą być wykonywane przez jeden dział, a nawet jedną linię produkcyjną. Może również być tak, że technologia będzie składała się z operacji wykonywanych przez różne działy i wiele różnych linii produkcyjnych.

Aby zdefiniować zasięg technologii:
 1. W zakładce „Zasięg” wybierz typ zasięgu technologii w polu "Zasięg".
 2. Jeżeli w poprzednim kroku wybrałeś opcję "jeden dział", uzupełnił pola "Dział" i "Linia produkcyjna". Jeżeli wybrałeś "wiele działów", pola te będą nieaktywne.
 3. Przypisz stacje robocze do operacji, wybierając operację i klikając Dodaj istniejący.

WSKAZÓWKA: Zasięg dla operacji w technologii możesz również ustalić podczas edytowania konkretnych operacji w drzewie.

Jeżeli zasięg Twojej technologii obejmuje jeden dział, to teraz przyszedł czas na określenie przepływu produktów użytych i wyprodukowanych w tej technologii. W tym celu przejdź na zakładke „Przepływy”. Popatrz na zrzut znajdujący się poniżej. Możesz określić magazyny, w których gromadzone są produkty (surowce, półprodukty i produkt finalny), zaczynając od momentu pobrania produktów wejściowych dla pierwszej operacji technologii i kończąc na przeniesieniu gotowego produktu finalnego na magazyn. Pamiętaj, aby po określeniu przepływu, wybrać opcję Uzupełnij magazyny w produktach, co spowoduje powiązanie wszystkich produktów (wejściowych, półproduktów oraz finalnego) z odpowiednimi magazynami.Skończyłeś wprowadzać technologię. Teraz, aby użyć jej w zleceniu produkcyjnym, musisz ją jeszcze zaakceptować.
UWAGA: Tylko zaakceptowane technologie mogą zostać użyte w zleceniu produkcyjnym.
Najpierw upewnij się, że dane zostały wprowadzone prawidłowo, korzystając z funkcji  Sprawdź poprawność. Jeżeli w którymś miejscu popełniłeś błąd, qcadoo poinformuje Cię o tym, wyświetlając odpowiedni komunikat. Jeżeli zaś wszystkie dane wprowadzone są poprawnie, nadaj gotowej technologii status „Zaakceptowana”, wybierając przycisk  Akceptuj .
UWAGA: Nadanie technologii statusu „Zaakceptowana” uniemożliwia wprowadzanie w niej zmian.


Technologia zaakceptowana? Teraz sprawdź ile kosztuje Cię produkcja tego towaru.

Krok 6/11: Kalkulacja kosztów