Szybki start‎ > ‎

Krok 9 - Karty pracy

Do rozpoczęcia prac potrzebujesz jeszcze rozdysponować zadania na halę produkcyjną. W tym celu stwórz karty pracy, aby każdy z Twoich pracowników znał przydzielone mu zadania. Karty pracy wskazują wszystkie operacje, które mają być wykonane w celu realizacji konkretnego zlecenia. 

Wybierz „Planowanie” i „Karty pracy”. Postępuj dalej analogicznie jak w wypadku generowania zapotrzebowania materiałowego. Nadaj nazwę kartom pracy dla tego zlecenia. Wybierz  Zapisz. Aktywuje się pole „Lista zleceń”. Klikając „Dodaj istniejący”, wybierz z listy zlecenie produkcyjne, dla którego chcesz stworzyć karty pracy. Kolejno wybierz według jakiego podziału chcesz mieć wyszczególnione operacje: produktu końcowego, typu stacji roboczej, działu, bądź bez podziału. Następnie wybierz Generuj Generuj. Teraz karty pracy są już gotowe do wydruku (przycisk ).


Krok 10/11: Rejestracja produkcji