Przydział do zmian

Dzięki tej zakładce możesz rozplanować przydział pracowników do zmian na liniach produkcyjnych oraz przeprowadzić późniejszą rejestrację faktycznego obłożenia.

Jak przydzielić pracownika do zmiany ?

Aby przyporządkować pracownika do zmiany należy wybrać:

PLANOWANIE >> Przydział do zmian >>  Dodaj nowy
  1. W pierwszym kroku wybierz "Datę rozpoczęcia" oraz "Zmianę" do której chcesz przydzielić pracownika. 
  2. Po wprowadzeniu danych wybierz  Zapisz.
  3. Kolejno przy użyciu przycisku  Nowy wprowadzamy pracowników, których chcemy przypisać do danej "Zmiany".
  4. Po wprowadzeniu wszystkich informacji wybieramy  Zaakceptuj.
Jeżeli po zaakceptowaniu chcesz prowadzić jakieś zmiany, możesz to zrobić wybierając  Przejdź do korekcji, można wówczas dowolnie edytować wcześniej wprowadzone dane. Po wprowadzeniu zmian wybierz  Skoryguj. Wszystkie korekty, które wprowadzisz będą widoczne w kolejnej zakładce "Porównanie planowane i skorygowane". Korekty można wprowadzać dowolną liczbę razy, postępując analogicznie. 
 
,