Rejestracja produkcji

Funkcja ta służy do gromadzenia informacji zwrotnych zebranych na hali produkcyjnej, dających obraz postępów w realizacji zleceń (tzw. meldunki zwrotne).

W qcadoo rejestrowanie przebiegu produkcji odbywa się na jednym z trzech poziomów (szerszy opis w osobnych artykułach):
 • podstawowy- zbieramy dane o ilości pobranych i skonsumowanych produktach w zleceniu,
 • zbiorczy- rejestrujemy czas pracy (pracowników i maszyn) nad danym zleceniem oraz ilości produktów w tym czasie użytych,
 • dla każdej operacji-  dokładniejszy od zbiorczego, czas pracy i ilości produktów rejestrowane są w ramach każdej operacji. 
Jak rejestrować produkcję i wprowadzać meldunki zwrotne?

Aby wykonać rejestrację produkcji w qcadoo przy zakładaniu nowego zlecenia produkcyjnego (PLANOWANIE >> Planowanie zleceń), w karcie "Rejestracja produkcji" należy wybrać interesujący nas sposób zbierania danych.

Sposoby rejestracji meldunków: "Zbiorczy" i "Dla każdej operacji" dają możliwość określenia czy (pole po lewej stronie):
 • rejestrujemy produkty wejściowe i wyjściowe
 • czy rejestrujemy czasy produkcji
Parametry te, według uznania, mogą być pominięte formularzu rejestracji produkcji.
Parametry widoczne po prawej stronie:
 • "Jeden meldunek zbiorczy lub jeden dla każdej operacji" - jeśli zaznaczymy to pole: przy rejestracji produkcji w danym zleceniu możliwe będzie wprowadzenie JEDNEGO raportu zbiorczego, lub po JEDNYM meldunku dla każdej operacji. 
 • "Pozwól na zamknięcie zlecenia tylko, jeśli został wprowadzony ostatni meldunek zwrotny" - System będzie pilnował, by zlecenie produkcyjne nie zostało zamknięte bez ostatniego meldunku zwrotnego
 • "Ostatni meldunek zamyka automatycznie zlecenie" - Wprowadzenie ostatniego meldunku zwrotnego będzie jednoznacznie kończyło zlecenie produkcyjne.
WSKAZÓWKA: Jeśli przy "Rejestracji produkcji" chcemy zawsze gromadzić te same dane, to w "Administracji" (symbol zębatych kół w prawym górnym rogu ekranu) należy wybrać "Parametry", a następnie zakładkę "Rejestracja produkcji" i zaznaczyć interesujące nas preferencje.

Aby wprowadzić meldunek zwrotny wybierz: 
REJESTRACJA >> Rejestracja produkcji >>   Dodaj nowy

 1. W pierwszym kroku przy użyciu  wybieramy "Zlecenie produkcyjne", które chcemy zarejestrować. Po wybraniu zlecenia, pole "Linia produkcyjna" wypełni się automatycznie.

 2. Następnie, jeżeli wybraliśmy sposób rejestracji meldunku "dla każdej operacji", należy wybrać "Operację". W przypadku rejestracji w sposób podstawowy bądź zbiorczy pole to pozostaje niewidoczne.

 3. Po uzupełnieniu danych wybieramy   Zapisz. Po zapisaniu danych uaktywnią nam się dane w następnej karcie "Produkty we./wyj."  

 4. Kolejno należy wypełnić dane dotyczące ilości zużytych 
  materiałów ("Podana ilość"). Informacje te możemy wprowadzić ręcznie w oparciu o otrzymane z hali produkcyjnej karty pracy (meldunki zwrotne) lub skopiować ilości z planowanych 

 5. Ponownie zapisujemy dane  Zapisz i przechodzimy do następnej zakładki "Czas pracy", gdzie będziemy rejestrować czas pracy maszyn oraz pracowników. 
Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich informacji możemy zaakceptować taki meldunek. Aby to zrobić wybieramy przycisk  Akceptuj, wówczas nie możemy już wprowadzać żadnych zmian. 

Jeżeli dany meldunek jest ostatnim meldunkiem wprowadzanym dla danej operacji bądź zlecenia, w zakładce "Główna" zaznaczamy "Końcowy".