Wydruk przydziału do zmian

Tutaj możemy generować wydruki przydziału do zmian w określonym przedziale czasowym i  na określonych przez nas zmianach. 

Jak wygenerować wydruk przydziału do zmian ?
PLANOWANIE >> Wydruk przydziału do zmian >>  Dodaj nowy 


  1. Na początku przy pomocy  wybieramy "Zmianę", na której chcesz sprawdzić przydział pracowników
  2. Następnie określamy przedział czasowy, który chcesz sprawdzić.
  3. Wybieramy  Zapisz, aby utrwalić wprowadzone dane. 
  4. Aby wygenerować raport wybierz  Generuj. Wygenerowany raport możesz otworzyć w formie dokumentu  XLS.


UWAGA: Maksymalny przedział czasowy na jaki możesz wygenerować raport przydziału do zmian to 5 dni.